Recursos

Cartell
Formulari d'extracció

Formulari d'extracció de l'APP

Formulari de localització

Formulari de localització de l'APP

Protocol for the detection and extraction of derelict fishing gear in the Mediterranean

English version of the protocol

Protocol per a la detecció i extracció d’arts de pesca perduts al Mediterrani

Versió del protocol en català

Protocolo para la detección y extracción de aparejos de pesca perdidos en el Mediterráneo

Versión del protocolo en español

Video 01

Extracció a Salines

Consultable també en alta resolució a https://vimeo.com/263721040

Video 02

Extracció a Ferriola 

Consultable també en alta resolució a https://vimeo.com/238982491