Avisa'ns

La informació sobre els APP detectats ens permetran localitzar-los i preparar la seva extracció de forma eficient, així com avaluar la pressió i impacte real sobre les espècies, hàbitats i ecosistemes marins:

Avisa'ns aquí

Coneix

Coneix l'impacte de cada arts de pesca i com poden interferir de forma diferent amb les espècies i comunitats:

Impactes dels APP

Explora

Explora el mapa de les extraccions amb les actuacions fetes els darrers anys:

Mapa d'extraccions

Twitter