Avisa'ns

La informació sobre els APP detectats ens permetran localitzar-los i preparar la seva extracció de forma eficient, així com avaluar la pressió i impacte real sobre les espècies, hàbitats i ecosistemes marins. Nosaltres enregistrarem aquestes dades en una base de dades i seran analitzades per a poder conèixer l’efecte dels APP i poder dissenyar noves mesures de gestió que redueixin aquest impacte.

Formulari de localització i informació sobre arts de pesca abandonats

Mida aproximada