Els APP i els seus impactes

Els APP tenen efectes directes i indirectes en la pesca i en les espècies que formen les comunitats bentòniques, amb efectes socioeconòmics negatius degut a la la pèrdua de qualitat i els serveis ecosistèmics que el mar ens proporciona.