Desgüas i reciclatge

Una vegada l’APP s’ha carregat a bord de l’embarcació de suport, aquest s’ha de traslladar fins a port on s’haurà de gestionar degudament com un residu. En aquest sentit, cal tenir present que els ports pesquers de Catalunya compten amb un contenidor específic per a la gestió correcte de les xarxes en desús.

Com s’ha comentat anteriorment, les actuacions de minimització de l’impacte negatiu dels APP sobre els ecosistemes marins, es poden completar posteriorment amb d’altres actuacions de valoració de l’impacte d’aquesta problemàtica i/o la restauració dels habitats afectats.

 

Manteniment i restauració d’espècies i hàbitats

Quan les espècies sèssils com gorgònies, corall vermell o briozous, han estat arrencades del fons, encara que s’alliberin no tenen cap possibilitat de sobreviure a mig termini, ja que al perdre la seva posició vertical sobre el fons i caure sobre el substrat els seus pòlips no poden realitzar les seves funcions vitals.

Es per això que en el cas de que els APP hagin arrencat un gran nombre colònies d’espècies sèssils, aquestes es portaran a superfície amb la xarxa, i s’alliberaran en superfície amb cura per a no trencar-les i mantenir-les vives. Procurant que estiguin submergides en tot moment, es mantindran en recipients el més grans possible amb aigua de mar fresca que s’haurà d’oxigenar o anar recanviant periòdicament.

Actualment hi ha diverses tècniques de restauració d’habitats marins testades científicament. Per tant, si la comunitat científica pot tenir accés a aquests organismes que han estat arrencats, si escau, es pot procedir a la seva reimplantació als ecosistemes i, per tant, a la pròpia restauració de l’habitat afectat per la APP. En aquest sentit, tenir coneixement previ de les actuacions de retirada d’APP que es desenvolupin a Catalunya, pot facilitar la programació d’actuacions de restauració.